Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Drivers of private equity fundraising and investment: Comparison of Central and Eastern Europe and Western Europe
Název práce v češtině: Determinanty fundraisingu a investic v private equity: Porovnání zemí Střední a Východní Evropy a zemí Západní Evropy
Název v anglickém jazyce: Drivers of private equity fundraising and investment: Comparison of Central and Eastern Europe and Western Europe
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Streblov
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2012
Datum zadání: 04.06.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Oponenti: PhDr. Mgr. Ivona Hrušová
 
 
 
Seznam odborné literatury
Balboa, M & J. Marti (2003): "An integrative approach to the determinants of private equity fundraising."

Balboa, M & J. Marti (2009): "The double market approach in venture capital and private equity: The case of Europe"

Bernoth, K., R.Colavecchio, & M.Saas (2010): "Drivers of private equity investment in CEE and Western European countries."

Gompers,P. A. & J.Lerner (1999): "What drives venture capital fundraising?"

Jeng.L.A. & P.C.Wells (2000): "The determinants of venture capital funding: evidence across countries."
Předběžná náplň práce
Private equity industry in Central and Eastern Europe
(CEE) and Western Europe in the last decade experienced two extremes. Strong
growth and deep decline. The industry in both regions recovers however, it
seems that the full recovery will take time. Fundraising in CEE as well as
in Western Europe becomes more di�cult than before the crisis. Investors
are less willing to commit their capital to private equity in CEE and private
equity companies in Western Europe also register di�culties with raising new
funds. Investment activity grows in both regions however, there are signs of
lacking demand for private equity capital from entrepreneurs. Therefore it is
interesting to try to �nd the determinants for fundraising and investment and
try to �nd out if there are common determinants. Moreover we try to compare
them between CEE and Western Europe. Our research is unique since we use
the latest data available. The aim of this thesis is to �nd out if there are common determi-
nants of private equity fundraising and investment and try to �nd out if there
are di�erences between them in CEE and Western Europe.

Předběžná osnova:

1.Úvod do private equity
2.Private equity ve Střední a Východní Evropě a v Západní Evropě
3.Teorie fundraisingu a investic
4.Popis dat
5.Empirická část
6.Výsledky
7.Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Private equity industry in Central and Eastern Europe
(CEE) and Western Europe in the last decade experienced two extremes. Strong
growth and deep decline. The industry in both regions recovers however, it
seems that the full recovery will take time. Fundraising in CEE as well as
in Western Europe becomes more di�cult than before the crisis. Investors
are less willing to commit their capital to private equity in CEE and private
equity companies in Western Europe also register di�culties with raising new
funds. Investment activity grows in both regions however, there are signs of
lacking demand for private equity capital from entrepreneurs. Therefore it is
interesting to try to �nd the determinants for fundraising and investment and
try to �nd out if there are common determinants. Moreover we try to compare
them between CEE and Western Europe. Our research is unique since we use
the latest data available. The aim of this thesis is to �nd out if there are common determi-
nants of private equity fundraising and investment and try to �nd out if there
are di�erences between them in CEE and Western Europe.

Preliminary outline:

1.Introduction into PE
2.Private equity in CEE and Western Europe
3.Theory of fundraising and investment
4.Data description
5.Empirical part
6.Results
7.Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK