Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dezentrierung: Versuch über die Kritische Theorie des Subjekts
Název práce v jazyce práce (němčina): Dezentrierung: Versuch über die Kritische Theorie des Subjekts
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Dezentrierung: Experiment over critical theory of individuals
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Program Německá a francouzská filosofie (24-DFP)
Vedoucí / školitel: Prof. Dr. Laszlo Tengelyi
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2011
Datum zadání: 04.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.07.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMFPR055)
Oponenti: prof. Dr. Tobias Nikolaus Klass, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK