Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Recovery rates and the absolute priority rule
Název práce v češtině: Výtěžnost pohledávek a pravidlo přednostního vyplácení věřitelů v bankrotu
Název v anglickém jazyce: Recovery rates and the absolute priority rule
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2006
Datum zadání: 24.05.2007
Datum a čas obhajoby: 27.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2007
Oponenti: doc. Ing. Jiří Havel, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK