Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sales Design in Online Auctions: Evidence from iPad 2 Sales on eBay
Název práce v češtině: Typ prodeje v internetových aukcích: Empirická evidence z prodejů iPad2 na eBay
Název v anglickém jazyce: Sales Design in Online Auctions: Evidence from iPad 2 Sales on eBay
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2012
Datum zadání: 04.06.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: Mgr. Božena Bobková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Methodology: Econometric analysis of data from internet auctions
Seznam odborné literatury
CASSADY, R. "Auctions and auctioneering", University of California Press, 1980.
KLEMPERER, P. "Auctions: theory and practice", Princeton University Press, 2004
LUCKING-REILEY, J. “Auctions on the Internet: What's Being Auctioned, and How?." Journal of Industrial Economics, 2000
MILGROM, P.,WEBER,R. “A theory of auctions and competitive bidding“. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1982
MENEZES, F. M., MONTEIRO, P. K. "An introduction to auction theory", Oxford, GB : Oxford University Press, 2005
WOOLDRIDGE, J. M. “Introductory Econometrics: a modern approach, 2nd edition“, Boston: South-Western College Publishing, 2006
Předběžná náplň práce
Auctions are a worldwide used tool for the distribution of goods. The aim of this thesis is to decribe how specific determinants affect bidding behavior and the final prices. The determinants studied in this thesis are divided in two major groups. The first one contains demand factors such as the number of bids or the way of bidding. The second group of interest are the auction rules. The thesis will exploit data from major online auctions.

Content:

1. Introduction
2. Survey of current literature
3. Empirical analysis of data
4. Interpretation of results
5. Conclusion
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Auctions are a worldwide used tool for the distribution of goods. The aim of this thesis is to decribe how specific determinants affect bidding behavior and the final prices. The determinants studied in this thesis are divided in two major groups. The first one contains demand factors such as the number of bids or the way of bidding. The second group of interest are the auction rules. The thesis will exploit data from major online auctions.

Content:

1. Introduction
2. Survey of current literature
3. Empirical analysis of data
4. Interpretation of results
5. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK