Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Allogenní štěp v rekonstrukční cévní chirurgii-použití imunosuprese v experimentu.
Název práce v češtině: Allogenní štěp v rekonstrukční cévní chirurgii-použití imunosuprese v experimentu.
Název v anglickém jazyce: Allogenous venous graft in reconstructive vascular surgery - the use of immunosuppression in experiment.
Klíčová slova: žilní allograft - imunosuprese - transplantace - FK506 - intimální hyperplazie
Klíčová slova anglicky: venous allograft - immunosuppression - transplantation- FK506 - intimal hyperplasia
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut klinické a experimentální medicíny (11-00020)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2012
Datum zadání: 04.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2012
Datum a čas obhajoby: 10.10.2012 14:00
Místo konání obhajoby: Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.10.2012
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Ivan Vaněk, DrSc.
  prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK