Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kodifikace občanského práva v českých zemích v letech 1918 - 1964
Název práce v češtině: Kodifikace občanského práva v českých zemích v letech 1918 - 1964
Název v anglickém jazyce: Codification of Civil Law in the Czech Lands between 1918 - 1964
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2007
Datum zadání: 28.05.2007
Datum a čas obhajoby: 28.05.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2007
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK