Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Концепция детства в прозе Ф. К. Сологуба
Název práce v jazyce práce (ruština): Концепция детства в прозе Ф. К. Сологуба
Název práce v češtině: Koncepce dětství v próze F. Sologuba
Název v anglickém jazyce: Concept of Childhood in Fyodor Sologub's prose
Klíčová slova: Ruská literatura, F. K. Sologub, symbolismus, dekadence, dětství
Klíčová slova anglicky: Russian literature, Fyodor Sologub, Symbolism, Decadence, Childhood
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: ruština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radka Hříbková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.05.2012
Datum zadání: 31.05.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Antonín Hlaváček
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK