Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrační politika Francie od 70. let
Název práce v češtině: Integrační politika Francie od 70. let
Název v anglickém jazyce: Integration policy in France from the 70´s to the present time
Klíčová slova: integrační politika, imigrační politka, přistěhovalci, asimilace, Francie
Klíčová slova anglicky: integration policy, immigration policy, immigrants, assimilation, France
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.05.2012
Datum zadání: 05.06.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Oponenti: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BARŠA, Pavel. Politická teorie multikulturalismu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003.
BARŠOVÁ, Andrea; BARŠA, Pavel. Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005.
HECKAMNN, Friedrich; SCHNAPPER, Dominique. The integration of immigrants in European societes: national differences and trends of convergence. Stuttgart: Lucius and Lucius, 2003.
HECKAMNN, Friedrich; SCHNAPPER, Dominique. The integration of immigrants in European societes: national differences and trends of convergence. Stuttgart: Lucius and Lucius, 2003.
NOIRIEL, Gérard. Atlas de l´immigration en France: exclusion, intégration. Paris: Autrement, 2002.
NOIRIEL, Gérard. A quio sert „l´identité nationale“. Marseille: Agone, 2007
NOIRIEL, Gérard. Population, immigration et identité nationale en France: XIXe – IIXe siecle. Paris: Hachette, 1992.
WEIL, Patrick. La république et sa diversité: immigration, intégration, discrimination. Paris: Éditions du seuil, 2005.
WEIL, Patrick. La France et ses étrangers: l´aventure d´une politique de l´immigration de 1938 a nos jours. Paris: Gallimard, 2004.
Předběžná náplň práce
Problém integrace, tedy začleňování přistěhovalců do společnosti, je jedním z nejvýznačnějších témat v dnešní Francii. Vývoj celého integračního procesu byl v průběhu let ovlivňován celou řadou nejrůznějších vnitropolitických i mezinárodních faktorů, týkajících se roviny politické, kulturní a mnoha dalších. Cílem práce bude popsat vývoj francouzské integrační politiky od 70. let až po současnost a především také analyzovat, které události měly na její utváření největší dopad. Popsat, jak která státní i evropská politika ovlivňovala různé aspekty života imigrantů, a také se zaměřit na jednotlivé možnosti, které nejvíce pomáhají úspěšnému začleňování cizinců do společnosti.

předpokládaná osnova práce:

1)Úvod
2)Integrace
a.Vymezení pojmu
b.Základní přístupy
3)Historický vývoj integračních procesů ve Francii
4)Současná situace
a.Problémy spojené s integrací
b.Nejúspěšnější integrační přístupy
c.Proměnlivé nálady veřejnosti
5)Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The problem of integration is one of the biggest questions in present France. The development of integrative processes was influenced by many factors, national and international. This bachelor thesis will describe the development of the French integration policy from the 70´s to the present time. The first part of the thesis will be focused on which decisions or acts have the biggest impact on the immigrations lives, the second part will describe the contemporary situation.

1) Introduction
2) Integration
a. definition
b. basic approaches
3) Development of integrative processes in France
4) Present situation
a. problems connected with the integration
b. successful approaches of the integration
c. changing attitudes of the public
5) Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK