Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sporné metody prověřování pravdivosti výpovědi
Název práce v češtině: Sporné metody prověřování pravdivosti výpovědi
Název v anglickém jazyce: Contentious methods of verifying truthful testimony
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2007
Datum zadání: 31.05.2007
Datum a čas obhajoby: 26.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:24.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2008
Oponenti: JUDr. PhDr. Otakar Osmančík, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK