Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vystěhovalectví z českých zemí do Brazílie v 19. století
Název práce v češtině: Vystěhovalectví z českých zemí do Brazílie v 19. století
Název v anglickém jazyce: Imigration from the Czech lands to Brazil in the 19th century
Klíčová slova: vystěhovalectví|Brazílie|19. století
Klíčová slova anglicky: emigration|Brazil|19th century
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Simona Binková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2012
Datum zadání: 31.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 27.06.2019 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
  PhDr. Radek Buben, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK