Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky u předškolních dětí s poruchami řeči
Název práce v češtině: Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky u předškolních dětí s poruchami řeči
Název v anglickém jazyce: The Development of Fine Motoric and Grapho-Motor in Children with Speach Disorders
Klíčová slova: předškolní děti, grafomotorika, jemná motorika, řečové funkce, narušená komunikační schopnost
Klíčová slova anglicky: pre-school children, grapho-motor skills, fine motor skills, speech functins, impaired communication skill
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2012
Datum zadání: 30.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2012
Datum a čas obhajoby: 13.09.2013 10:00
Místo konání obhajoby: doktorská zasedací místnost, M. D. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2013
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK