Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Praktické využití biblických textů v sociální práci
Název práce v češtině: Praktické využití biblických textů v sociální práci
Název v anglickém jazyce: Practical use of biblical texts in social work
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2012
Datum zadání: 30.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2012
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK