Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Působení Josefa Zemana - práce misionáře v době Čínské republiky
Název práce v češtině: Působení Josefa Zemana - práce misionáře v době Čínské republiky
Název v anglickém jazyce: Josef Zeman in China - Work of a Missionary During the Chinese Republic
Klíčová slova: misionáři, 20. století, Čína
Klíčová slova anglicky: missionaries, twentieth century, China
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2012
Datum zadání: 01.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.08.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka na základě pramenů rekonstruuje působení Josefa Zemana v Číně. Bude si všímat prostředí, v němř se J. Zeman pohyboval, způsobu komunikace s Číňany, způsobu výkladu křesťanské víry a problémů způsobených kulturními rozdíly. V ideálním případě (pokud se skutečně podaří získat všechny potřebné prameny), pojedná také o způsobu studia čínského jazyka v misionářském prostředí v této době a charakterizuje čínsky psané materiály, které Josef Zeman používal při své misijní činnosti. Součástí práce bude slovníček pojmů souvisejících s křesťanským náboženstvím a misijní činností v době mezi dvěma světovými válkami.
Seznam odborné literatury
Prameny:
Zeman, Josef. Deset let za čínskou zdí : ze života a působení katolického misionáře. Olomouc, 1937.
Zeman, Josef. Hlas z Číny. Brno, 1923.
Dobový tisk a interní materiály používané v misiích.

Literatura:
Cambridge History of China 1912-1949. Vol. 1 a 2. V publikaci je další bibliografie k působení misií v Číně v této době.
Koláček, Josef. Čínské elogium. Duchovní portrét P. Josefa Zemana C. M. misonáře v Číně. Svitavy - Řím, 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK