Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační strategie fotbalového klubu SK Slavia Praha a návrhy na její zlepšení
Název práce v češtině: Komunikační strategie fotbalového klubu SK Slavia Praha a návrhy na její zlepšení
Název v anglickém jazyce: Communication strategy of the soccer club SK Slavia Praha and proposals of its improvement
Klíčová slova: marketing sportu,komunikační strategie,komunikační mix,fotbal,fanoušci
Klíčová slova anglicky: sports marketing, communication strategy, communication mix, soccer, fans
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.05.2012
Datum zadání: 28.05.2012
Datum a čas obhajoby: 10.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:03.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2013
Oponenti: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je vytvořit projekt komunikační strategie klubu SK Slavia Praha se svými fanoušky pro novou sezónu. Tento projekt bude vytvořen na základě analýzy a zhodnocení současného komunikačního mixu fotbalového klubu SK Slavia Praha a současné komunikace klubu se svými fanoušky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objective of this research is the establishment of communication strategies of an organization SK Slavia Praha Football Club for the upcoming season. This project will be completed based on the analysis of the club's current communication mix as well as current communication distribution channels with the club's fan base.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK