Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hladovka ako politická zbraň v súčasnej Indii
Název práce v jazyce práce (slovenština): Hladovka ako politická zbraň v súčasnej Indii
Název práce v češtině: Hladovka jako politická zbraň v současné Indii
Název v anglickém jazyce: Hunger strike as a political weapon in the contemporary India
Klíčová slova: hladovka, půst, M. K. Gándhí, Indie, vnitřní hlas, nenásilí, morální zbraň, politika, veřejnost
Klíčová slova anglicky: hunger strike, fast, M. K. Gandhi, India, inner voice, non-violence, moral weapon, politics, publicity
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2012
Datum zadání: 30.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.07.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Dagmar Marková, Dr., CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práca bude pojednávať o protestných hladovkách v súčasnej Indii. Po nevyhnutnom vytýčení pojmu hladovka a upozornení na odlišnosti v porovnaní s pôstom, ktorý je prirodzenou súčasťou mnohých náboženských tradícií, sa zameriam na vývoj hladovky ako politického protestu v Indii od počiatku 20. st. Protestná hladovka bola v Indii zviditeľnená významnou osobnosťou, ktorá z nej v tejto krajine vytvorila akýsi očistný rituál, v ktorom sa akoby prirodzene spájali politické a duchovné aspekty. Touto osobou je Móhandás Karamčand Gándhí – preslávený metódami nenásilného odporu voči britským kolonizátorom. Hladovku používal ako jednu zo súčastí ideologického konceptu svojho boja, tzv. satjágrahy, samozrejme, predovšetkým na presadzovanie si svojich názorov medzi indickými nacionalistami a vlastencami tak, aby často rozhádané, navzájom protikladné názory spojil v jednotu. Od čias Gándhího sa však veľa zmenilo. Hladovkárov, so svojimi pálčivými požiadavkami v nezávislej Indii po r. 1947 pribudlo a tým sa zvýšili úskalia samotného aktu. Či už strata určitej jedinečnosti, transparentnosti, alebo nárast smteľných zlyhaní. Preto sa budeme v práci predovšetkým zaoberať otázkou, kam sa posunula samotná idea a prax hladoviek. Jedná sa stále o morálnu zbraň? Alebo došlo k zásadnej premene v podobe prostého vydierania? Kvôli čomu, kde a akým spôsobom dnešní hladovkári vedú svoj boj, aj o tom bude táto práca pojednávať. A to v rámci upozornenia na najpozoruhodnejšie typologické príklady hladoviek zo súčasnej Indie.
Seznam odborné literatury
Beresford, D. Ten Men Dead, Atlantic Monthly Press 1987, ISBN 0-87113-702-X.
Cuba – Foreign Policy and Government Guide,Volume 1, Strategic Information and Devolpments, Updated Reprint International Business Publications, 2011, ISBN 0-7397-8268-1.
Easwaran, E. Gandhi The Man; How One man Changed himself to change the world, The Blue Mountain Center of Meditation 2011, 978-1-58638-067-0.
Krishnaswamy, S.: A Century of Political Fasting, Economic and Political Weekly, roč. 44, č. 52, 2009.
Layton, K. Gandhi´s Echo, Eureka Street, roč. 21 č. 7, 2011. (EBSCO)
Naess, A. Gandhi and group conflict: explorations of nonviolent resistance, Satyágraha, Volume V, Dordrecht 2005, ISBN 1-4020-3727-9.
Nanda, B.R. Mahatma Gandhi: a biography: complete and unabridged, Oxford University Press, Delhi 1996, ISBN 0-19-563855-7.
Nehru, J. The Discovery of India, Mumbai 2007, ISBN 978-81-7992-695-6.
Simanowitz, S. The body politic: The enduring power of the hunger strike, roč. 292, č. 1698, 2010. (EBSCO)
Stern, H. Ahinsá/ Mahátma Gándhí, Triton2003, ISBN 80-7254-449-7.
Strnad, J. a kol. Dějiny Indie, Praha 2008, ISBN 978-80-7106-493-0.
Wei M, Brendel, R.W. Psychiatry and Hunger strikes; Harvard Human Rights Journal, roč. 23 č. 1, 2010. (EBSCO)
Wolpert, S. India, University of California Press 1991, ISBN 0-520-22172-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK