Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Povídková tvorba Kóno Taeko
Název práce v češtině: Povídková tvorba Kóno Taeko
Název v anglickém jazyce: Short Stories of Kōno Taeko
Klíčová slova: Kóno Taeko, masochismus, sadomasochismus, spisovatelky, japonská literatura, šintó, feminismus, sexualita, mateřství, Sigmund Freud
Klíčová slova anglicky: Kono Taeko, masochism, sadomasochism, women writers, japanese literature, shinto, feminism, sexuality, motherhood, Sigmund Freud
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2012
Datum zadání: 28.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michael Weber, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se zaměří na literární tvorbu japonské spisovatelky Kóno Taeko (nar. 1926). Provede rozbor reprezentativních povídek a vysleduje v nich charakteristické rysy její tvorby. Při zpracování tématu bude postupovat následujícím způsobem:

a) nastíní metodologická východiska své práce
b) stručně představí autorčinu tvorbu v kontextu moderní japonské literatury
c) provede literární rozbor vybraných povídek
d) extrahuje z těchto povídek literární prostředky typické pro její tvorbu
e) své poznatky zobecní
Seznam odborné literatury
Birnbaum, Phyllis (1982): Rabbits, Crabs, Etc: Stories by Japanese Women (Honolulu: University of Hawaii Press).
Bullock, Julia C. (2010): The Other Women's Lib: Gender and Body in Japanese Women's Fiction, (Honolulu: University of Hawaii Press).
Fairbanks, Carol (2002): Japanese women fiction writers : their culture and society, 1890s to 1990s : English language sources, (Lanham, Scarecrow Press).
Hodrová, Daniela (2001): …na okraji chaosu…, Poetika literárního díla 20. století, (Praha: Torst).
Iwao, Sumiko (1993): The Japanese woman: traditional image and changing reality, (New York: Free Press).
Newton, Kenneth M. (2008): Jak interpretovat text, (Olomouc: Periplum).
Kóno, Taeko (1973): Jódžigari, kani (Tokio: Šinčóša).
Kóno, Taeko, Jamada, Eimi (2007): Bungaku mondó, (Tokio: Bungeišundžú).
Kóno, Taeko (2005): Šósecu no himicu wo meguru džúnišó, (Tokio: Bunegišundžú).
Pechar Jiří (2002): Interpretace a analýza literárního díla, (Praha: Filosofia).
Petrů, Eduard (2006): Úvod do studia literární vědy, (Olomouc, Rubico).
Rimer, J. Thomas, Gessel, Van C. (2005-2007): The Columbia anthology of modern Japanese literature, (New York: Columbia University).
Uraniši, Kazuhiko (2003): Kóno Taeko bungeidžiten – šoši, (Ósaka: Izumi šoin).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK