Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Komedie Pietra Aretina
Název práce v češtině: Komedie Pietra Aretina
Název v anglickém jazyce: Pietro Aretino’s Comedies
Klíčová slova: Aretino; italská komedie; italská literatura
Klíčová slova anglicky: Aretino; Italian comedy; Italian literature
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2012
Datum zadání: 29.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.07.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2013 17:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Magdalena Žáčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Doporučuji toto výkladové schéma:
1) Autorův bio-bibliografický medailon.
2) Aretinovy komedie (Il Marescalco, La Cortigiana, Lo Ipocrito, La Talanta, Il Filosofo) v kontextu renesanční komediální tvorby.
3) Analytická kapitola: rozbor jedné Aretinovy komedie (např. La Cortigiana), případně její srovnání s Machiavelliho Mandragorou.
4) Závěr.
Seznam odborné literatury
Pietro Aretino, Tutte le commedie, a cura di G.B. De Sanctis, Milano : Mursia, 1973;
Pietro Aretino, Scritti scelti, a cura di G. G. Ferrero, Torino: UTET 1970;
Niccolò Machiavelli, Tutte le opere, a cura di M. Martelli, Firenze: Sansoni 1971;
Pietro Oliviero Casi, Bibliografia di e su Pietro Aretino dal 1512 ai nostri giorni, Milano: Eclettico Pedante, 2002;
Antonio Foschini, L’Aretino, Milano: l'Editoriale moderna, 1931;
Paul Larivaille, Pietro Aretino, Salerno: Editrice Roma, 1997;
L. Vanossi, M. Milani, M. Tonello, D. Battaglin, P. Spezzani, Lingua e strutture del teatro italiano del Rinascimento, Padova, 1970;
Silvio d´Amico, Storia del teatro drammatico, Milano-Roma: Rizzoli, 1939-40;
Zdeněk Digrin, Divadlo učenců a diplomatů, Praha: Divadelní ústav,1995

Součástí zadání je samostatné dohledání další sekundární literatury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK