Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Peněžité zadostiučinění jako právní prostředek ochrany v občanském právu
Název práce v češtině: Peněžité zadostiučinění jako právní prostředek ochrany
v občanském právu
Název v anglickém jazyce: FInancial satisfaction as a legal means of protection under civil law
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2007
Datum zadání: 29.05.2007
Datum a čas obhajoby: 29.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK