Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současné fyzioterapeutické přístupy ke spasticitě - aplikace Fugl - Meyer hodnocení.
Název práce v češtině: Současné fyzioterapeutické přístupy ke spasticitě - aplikace Fugl - Meyer hodnocení.
Název v anglickém jazyce: Current physioterapy approaches to the spasticity - application of Fugl - Meyer assessment.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2012
Datum zadání: 08.04.2013
Datum a čas obhajoby: 13.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK