Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kupole v římské a raně byzantské architektuře
Název práce v češtině: Kupole v římské a raně byzantské architektuře
Název v anglickém jazyce: Dome in Roman and Early Byzantine Architecture
Klíčová slova: římská architektura, Řím, Byzanc, kupole, technologie
Klíčová slova anglicky: Roman architecture, Rome, Byzantium, dome technology
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2012
Datum zadání: 29.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.09.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Popište vývoj kupolí v římské architektuře a technologii jejich konstrukce s přesahem do architektury raně byzantské 6. a 7. století po Kr.
Přihlédněte rovněž ke stavebnímu vývoji oblouků a kleneb.
Seznam odborné literatury
Adam, J.P., Roman Building Materials and Techniques, London 2005.
Lancester, L.C., Concrete Vaulted Construction in Imperial Rome. Innovations in Context, Cambridge 2005.
Smith, E.B., The Dome. A Study in the History of Ideas, Princeton 1971.
Stewart, C., Early Christian, Byzantine and Romanesque Architecture. Simpson´s History of Architectural Development 2, New York 1954.
Ward-Perkins, J.B., Roman Imperial Architecture, New Haven 1994.
Wright, G.R.H., Ancient Building Technology. Volume 2 - Materials, Leiden 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK