Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tekuté pediatrické přípravky 1. Sotalol hydrochlorid.
Název práce v češtině: Tekuté pediatrické přípravky 1. Sotalol hydrochlorid.
Název v anglickém jazyce: Liquid paediatric preparations 1. Sotalol hydrochloride.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.05.2012
Datum zadání: 24.05.2012
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Oponenti: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámení s problematikou,
2. Studium odborné literatury, zpracování literární rešerše
3. Experimentální práce
4. Zhodnocení výsledků experimentů
5. Zpracování rukopisu diplomové práce
6. Vyhodnocení, odevzdání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Ph.Eur. 7 + doplňky
USP v aktuálním vydání
ČL 2009, D 2010+D2011+D2012
WINFIELD, A. J., REES, J.A., SMITH, I. (Eds): Pharmaceutical practice. 4th Ed., 2009, Churchill Livingstone Elsevier, 643 s., ISBN 978-0-443-06909-3
Gad, S.C.: Pharmaceutical manufacturing handbook. Production and processes. Wiley-Interscience, Hoboken, New Jersey, 2008, 1370 S
ALLEN, L. V., POPOVICH, N. G., ANSEL, H. C.: Ansel´s pharmaceutical dosage forms and drug delivery system 2005, 8th Ed., 2005, Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, 738 s., ISBN:0-7817-4612-4
Aktuální články z : EJHP, AAP Pharm Sci Technol, J Pharm Pharmaceut Compound
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK