Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv stresových situací na tepovou frekvenci a spotřebu vzduchu pod vodou
Název práce v češtině: Vliv stresových situací na tepovou frekvenci a spotřebu vzduchu pod vodou
Název v anglickém jazyce: Impact of stress situations on heart rate and air consumption under water
Klíčová slova: Stres, spotřeba vzduchu, potápění, spotřeba vzduchu
Klíčová slova anglicky: Stress, air consumption, scuba diving, air consumption
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.05.2012
Datum zadání: 24.05.2012
Datum a čas obhajoby: 07.05.2014 00:00
Místo konání obhajoby: KTUS FTVS Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2014
Oponenti: Mgr. Filip Bažant
 
 
 
Konzultanti: Mgr. David Vondrášek
Zásady pro vypracování
1. Studium dostupných studijních pramenů
2. Rešerše získaných pramenů
3. Teoretická východiska
4. Stanovení cíle práce a určení metod pro zpracování DP
5. Stanovení hypotéz
6. Měření spotřeby vzduchu při aplikaci stresoru
7. Interpretace výsledků
8. Diskuse o problému
9. Závěr
Předběžná náplň práce
1. Stanovení experimentu
2. Měření
3. Vyhodnocení
4. Stanovení výsledků
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Determination of experiment
2. Measurement
3. Determination
4. Results interpretation
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK