Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genetically Modified Biofuels in the Context of Central Europe
Název práce v češtině: Geneticky modifikovana biopaliva v kontextu Stredni Evropy
Název v anglickém jazyce: Genetically Modified Biofuels in the Context of Central Europe
Klíčová slova: biofuels, Central Europe, GMO
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.05.2012
Datum zadání: 03.06.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: Mgr. Jan Kvaček
 
 
 
Seznam odborné literatury
Based primarily on works by David Zilberman et al. dealing with bioeconomy, GMO, biofuels.
Steven Sexton & David Zilberman, 2011. "How Agricultural Biotechnology Boosts Food Supply and Accomodates Biofuels," NBER Working Papers 16699, National Bureau of Economic Research, Inc.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Genetically modified plants have changed DNA thanks to genetic engineering. Genetic manipulation is used to strengthen desired qualities or introduce new features.
In the European Union each GMO has to be approved by the European Commission before being introduced to either farmers or consumers.
Biofuels can be divided into two groups: first and second generation. Second generation covers biofuels produced form cellulosic materials. First generation biofuels are produced from oil crops, cereal crops and sugar crops. Established technology is used to produce this type of biofuels. Hydrotreating is a technical process of production of "Renewable Diesel Fuel" from vegetable oils. There are concerns about sustainability of biofuels made from food crops.
In my bachelors thesis I will investigate the impact of introducing genetically modified plants on competitiveness of biofuels in Central Europe.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK