Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diferenciace žáků na úrovni druhého stupně ZŠ
Název práce v češtině: Diferenciace žáků na úrovni druhého stupně ZŠ
Název v anglickém jazyce: Differentiation of Pupils on Elementary School
Klíčová slova: základní škola, víceleté gymnázium, diferenciace, vzdělávání, jednotná škola
Klíčová slova anglicky: elementary school, multi-year gymnasium, differentiation, education, integrated school,
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2012
Datum zadání: 23.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V roce 1990 byla znovu zavedená víceletá gymnázia. Už od počátku svého vzniku byla předmětem mnoha diskusí. Především po roce 1995, kdy se Česká republika stala členem OECD a také v roce 2001, kdy byl vydán Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha. Ve své bakalářské práci bych ráda nastínila tuto debatu. Otázkou je také smysl víceletých gymnázií. S jakým záměrem byla zavedena a jestli stanovenou funkci opravdu plní.
Součástí by měl být kvalitativní výzkum, konkrétně 10 - 15 rozhovorů s vyučujícími na vybraných základních školách a víceletých gymnáziích s cílem analyzovat, kteří žáci a proč usilují o přijetí na víceletá gymnázia a jak jejich odchod působí na vzdělávání zbylých žáků základních škol.
Seznam odborné literatury
Matějů, P., Straková, J. (eds.): (Ne)rovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia, 2006.
Matějů, P., Straková, J., Veselý, A. (eds.): Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení. Praha: SLON, 2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001.
Kasíková, H., Straková, J. (eds.): Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011.
Wiborg, S.: Education and Social Integration. New York: Palgrave MacMillan, 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK