Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace v asymetrickém vztahu zdravotníka a pacienta
Název práce v češtině: Komunikace v asymetrickém vztahu zdravotníka a pacienta
Název v anglickém jazyce: The dynamics of asymmetry in healthcare communication
Klíčová slova: komunikace, zdravotnictví, asymetrický vztah, lékař, sestra, zdravotník, pacient, nemocnice jako instituce
Klíčová slova anglicky: communication, healthcare, asymmetric relationship, doctor, nurse, health worker, patient, hospital as institution
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Rendl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2010
Datum zadání: 23.05.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2010
Datum a čas obhajoby: 21.01.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.11.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:08.11.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2019
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
  doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK