Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porozumění syntaktickým strukturám u dětí mladšího školního věku
Název práce v češtině: Porozumění syntaktickým strukturám u dětí mladšího školního věku
Název v anglickém jazyce: Comprehension of syntactic structures in young school-age children
Klíčová slova: Porozumění syntaktickým strukturám, proces porozumění, tematické role, strategie porozumění, Jednoduchý model čtení
Klíčová slova anglicky: Comprehension of syntactic structures, process of comprehension, thematic roles, comprehension strategies, The simple view of reading
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Rendl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2012
Datum zadání: 23.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2012
Datum a čas obhajoby: 19.09.2013 17:30
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
  prof. doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK