Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Představy smrti u dětí
Název práce v češtině: Představy smrti u dětí
Název v anglickém jazyce: Conception of death percieved by children
Klíčová slova: představy o smrti, děti, narativní přístup, TAT, tematická analýza příběhu
Klíčová slova anglicky: conception of death, childhood, narrative approach, TAT, thematic analysis of the story
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2012
Datum zadání: 23.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2012
Datum a čas obhajoby: 17.09.2015 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:29.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2015
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Věra Pokorná
  PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK