Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žákovské atribuční tendence a instrumentalita učení
Název práce v češtině: Žákovské atribuční tendence a instrumentalita učení
Název v anglickém jazyce: Pupils attributional tendencies and learning instrumentality
Klíčová slova: atribuce, instrumentalita učení, důležitost cílů, motivace
Klíčová slova anglicky: attribution, learning instrumentality, goals importance, mottivation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2012
Datum zadání: 23.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:24.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Jošt, CSc.
  prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK