Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morální aspekty v uvažování gymnazistů o dalším profesním směřování
Název práce v češtině: Morální aspekty v uvažování gymnazistů o dalším profesním směřování
Název v anglickém jazyce: Moral Factors And Their Influence Upon Career Choices of High School Students
Klíčová slova: profi-volba, morální usuzování, adolescence, identita
Klíčová slova anglicky: Career choice, Moral Reasoning, Adolescence, Identity
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2012
Datum zadání: 23.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2012
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.03.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:25.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
  doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK