Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diagnostika a způsobilost žáků pro vstup do základní školy
Název práce v češtině: Diagnostika a způsobilost žáků pro vstup do základní školy
Název v anglickém jazyce: Diagnostics and eligibility of students upon entry to primary school
Klíčová slova: školní zralost, školní připravenost, diagnostika školní zralosti
Klíčová slova anglicky: school maturity, school readiness, diagnostics of school maturity
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.05.2012
Datum zadání: 23.05.2012
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 09:00
Místo konání obhajoby: doktorandská místnost, 1.p., M.D. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
  PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK