Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Didaktická interpretace klavírních sonát Ludwiga van Beethovena
Název práce v češtině: Didaktická interpretace klavírních sonát Ludwiga van Beethovena
Název v anglickém jazyce: Didactic interpretation of the piano sonatas of Ludwig van Beethoven
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Jaroslav Herden, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2012
Datum zadání: 23.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2012
Datum a čas obhajoby: 02.07.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2007
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2007
Oponenti: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
  prof. PaedDr. et PaedDr. Miloš Hons, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK