Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Svaz osvobozených politických vězňů v letech 1945–1948
Název práce v češtině: Svaz osvobozených politických vězňů v letech 1945–1948
Název v anglickém jazyce: Liberated Political Prisoners Association 1945–1948
Klíčová slova: politický vězeň; druhá světová válka; antifašistický odboj; Československo 1945–1948; politika paměti; zájmové skupiny
Klíčová slova anglicky: Political Prisoner; Antifascist Resistance; World War II; Czechoslovakia 1945–1948; Politics of Memory; Interest Group Organizations
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2012
Datum zadání: 22.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2012
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Radka Kopeček Šustrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem práce bude organizace Svaz osvobozených politických vězňů. Studentka prozkoumá okolnosti jeho vzniku a působení v počáteční fázi, dále formy činnosti a organizační strukturu. Důležitou otázkou budou podmínky pro přijetí do organizace a jaké závazky a výhody ze členství vyplývaly. Studentka se pokusí ozřejmit, co zakládalo status politického vězně v poválečné československé společnosti a jaké možnosti jednotlivci skýtalo jeho přiznání. Další aspekty, které by studentka měla zkoumat: postavení politických vězňů mezi jinými kategoriemi „odbojářů“; hierarchizace politických vězňů podle důvodu persekuce (motiv rasový, politický či jiný) a podle formy věznění (koncentrační tábor, věznice). Pramennou základnou budou fondy Národního archivu, dobová periodika a prameny orální historie.
Seznam odborné literatury
KAPLAN, K.: Československo v letech 1945–1948, Praha 1991.
KAPLAN, K.: Československo v poválečné Evropě, Praha 2004.
KOCIAN, J.: Poválečný vývoj v Československu 1945–1948, Praha 1993.
PEHR, Michal, Zápas o nové Československo 1939–1946: válečné představy a poválečná realita, Praha 2011.
KOKOŠKOVÁ, Z., KOCIAN, J., KOKOŠKA, S.: Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody, Praha 2005.
DRÁPALA, M.: Na ztracené vartě Západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945–1948, Praha 2000.
Rok 1947: česká literatura, kultura a společnost v období 1945–1948, Praha 1998.
MACURA, V., Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře), Praha 2009.
MÜLLER, J.–W.: Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past, Cambridge-New York 2002.
LEBOW, R. N., KANSTEINER, W., FOGU, C. (eds.): The Politics of Memory in Postwar Europe, Durham 2006.
BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939 – 1945, Praha 2000.
KURAL, Václav: Vlastenci proti okupaci: ústřední vedení odboje domácího 1940–1943, Praha 1997.
PEJČOCH, Ivo; PLACHÝ, Jiří a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010.
LUŽA, Radomír: V Hitlerově objetí, Praha 2006.
ROUBÍČKOVÁ, Eva: Terezínský deník 1941-45 : svědectví o životě a smrti v terezínském ghettu, Praha: 2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK