Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kriminologické aspekty kriminality cizinců
Název práce v češtině: Kriminologické aspekty kriminality cizinců
Název v anglickém jazyce: Criminological Aspects of Crimes Committed by Foreigners
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Oto Novotný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2007
Datum zadání: 28.05.2007
Datum a čas obhajoby: 28.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2007
Oponenti: doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK