Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Face Recognition in Social Networks
Název práce v češtině: Face Recognition in Social Networks
Název v anglickém jazyce: Face Recognition in Social Networks
Klíčová slova: rozpoznávání tváří, sociální sítě, eigenface
Klíčová slova anglicky: face recognition, social networks, eigenface
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2012
Datum zadání: 21.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.05.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: RNDr. Jan Kolomazník, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat software k detekci obličejů v obrázcích na sociální síti a jejich následnému rozpoznávání. Dílčí částí práce bude knihovna, která pro daný obrázek dokáže
vytvořit seznam posloupností čísel charakterizujících jednotlivé obličeje. Následně dokáže o dvou obrázcích rozhodnout, jestli jsou na ní stejní lidé.

Samotnému rozpoznávání obličejů bude předcházet normalizace obrázku za účelem zvýšení přesnosti rozpoznávání a segmentace obrázku - knihovna tedy bude rozpoznávat obličeje i v komplexní scéně.

Knihovnu bude doplňovat jednoduchá grafická aplikace demonstrující její možnosti. Knihovna bude napsána v C++.
Seznam odborné literatury
M. Turk, A. Pentland, Eigenfaces for Recognition, Journal of Cognitive Neurosicence, Vol. 3, No. 1, 1991, pp. 71-86
M.S. Bartlett, J.R. Movellan, T.J. Sejnowski, Face Recognition by Independent Component Analysis, IEEE Trans. on Neural Networks, Vol. 13, No. 6, November 2002, pp. 1450-1464
K. Etemad, R. Chellappa, Discriminant Analysis for Recognition of Human Face Images, Journal of the Optical Society of America A, Vol. 14, No. 8, August 1997, pp. 1724-1733
C. Liu, H. Wechsler, Face Recognition Using Evolutionary Pursuit, Proc. of the Fifth European Conference on Computer Vision, ECCV'98, Vol II, 02-06 June 1998, Freiburg, Germany, pp. 596-612
M.-H. Yang, Kernel Eigenfaces vs. Kernel Fisherfaces: Face Recognition Using Kernel Methods, Proc. of the Fifth IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, 20-21 May 2002, Washington D.C., USA, pp. 215-220
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK