Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativní komunikace u dětí s postižením
Název práce v češtině: Alternativní komunikace u dětí s postižením
Název v anglickém jazyce: Alternative communications for childrens with disabilities
Klíčová slova: Alternativní, augmentativní, facilitovaná komunikace, komunikační systém, děti, jemná a hrubá motorika, zdravotní postižení, pomůcky, zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, komunikační pomůcky, výchova, vzdělávání.
Klíčová slova anglicky: An alternative, augmentative, facilitated communication, communication systems, childrens, fine and gross motor skkils, handicap, disability, tools, visual disability, hearing disability, mental disability, communication tools, training, education.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.05.2012
Datum zadání: 21.05.2012
Datum a čas obhajoby: 21.01.2015 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK