Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studying immune system using MHC II/ EGFP knock-in mouse
Název práce v češtině: Charakterizace imunitního systém s využitím MHC II/ EGFP knock-in myši
Název v anglickém jazyce: Studying immune system using MHC II/ EGFP knock-in mouse
Klíčová slova: antigen presentující buňky (APC), hlavní histokompatibilní komplex třídy II (MHC II), EGFP, imunitní systém, knock-in myší model
Klíčová slova anglicky: antigen presenting cells (APC), major histocompatibility complex class II (MHC II), enhanced green fluorescent protein (EGFP), immune system, knock-in mouse model
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.05.2012
Datum zadání: 20.05.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2012
Oponenti: prof. MUDr. Helena Tlaskalová - Hogenová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK