Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vyhodnocení pohřebního ritu období Ha/LT z lokality Tišice (okr. Mělník)
Název práce v češtině: Vyhodnocení pohřebního ritu období Ha/LT z lokality Tišice (okr. Mělník)
Název v anglickém jazyce: Evaluation of the Ha/LT funeral rites at Tišice (district Mělník)
Klíčová slova: Tišice – pohřební ritus – bylanská kultura – doba laténská – kontinuita pohřbívání
Klíčová slova anglicky: Tišice – funeral rite – Bylany culture – La Tène period – continuity of burials
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2012
Datum zadání: 18.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marek Půlpán
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem práce bude zpracování hrobů z období bylanské kultury a ze stupně LT A, a jednoho čtvercového žlábku (nejasné funkce, avšak s analogiemi například z Vliněvsi) z výzkumů ARUP v letech 2002 - 2005.
Jedná se celkem o 10 hrobů . Řešena bude zejména otázka výbavy a chronologie, zákonitostí pohřebního ritu a jeho charakteru na lokalitě a v jejím okolí při toku Labe.
Přihlédnuto bude i k problematice kontinuity pohřebního areálu na lokalitě Tišice, kde se kromě výše zmíněných pohřbů nacházejí také pohřebiště ze střední doby laténské (LT B - C) a doby římské.
Seznam odborné literatury
Kuna, M 2007: Archeologie pravěkých Čech 1. Pravěký svět a jeho poznání. Praha
Sankot, P. – Marešová, D. – Foster, P. 2007: Nález laténského bojovnického hrobu v Tišicích v roce 2005, Archeologie v jižních Čechách 20, 2007, 299 – 318.
Turek, J. 1997: Laténské pohřebiště v Tišicích, okr. Mělník. Předběžná zpráva o výzkumu v roce 1996, Archeologie ve Středních Čechách 1, 1997.
Venclová, N. 2008: Archeologie pravěkých Čech 6. Doba halštatská, Praha.
Waldhauser, J 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK