Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trest obecně prospěšných prací v praxi
Název práce v češtině: Trest obecně prospěšných prací v praxi
Název v anglickém jazyce: Sentence of community service in practice
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2007
Datum zadání: 28.05.2007
Datum a čas obhajoby: 03.04.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.11.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:22.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 03.04.2008
Oponenti: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK