Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koncept populismu a analýza politiky Silvia Berlusconiho
Název práce v češtině: Koncept populismu a analýza politiky Silvia Berlusconiho
Název v anglickém jazyce: Concept of Populism and Analysis of the Politics of Silvio Berlusconi
Klíčová slova: Populismus, rozpad stranického systému, Berlusconi, Itálie
Klíčová slova anglicky: Populism, breakdown of party system, Berlusconi, Italy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2012
Datum zadání: 17.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2012
Datum a čas obhajoby: 19.09.2013 10:40
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Bíba, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem výzkumu předkládané diplomové práce bude populismus v Itálii a analýza politiky Silvia Berlusconiho. Na základě doporučené odborné literatury studentka nejprve definuje teoretický a metodologický rámec, přičemž se zaměří obecně na problém populismu a zmapuje soudobé teoretické poznatky týkající se dané problematiky. Na tomto teoretickém základě se poté pokusí identifikovat, zda se některé z rysů populismu dají najít v Itálii a politice Silvia Berlusconiho a pokud ano, tak které.
Seznam odborné literatury
- A. Gibelli, Belusconi passato alla storia. L´Italia nell´era della democrazia autoritaria, Donzelli, 2010
- D. Hine, Governing Italy, The politics of Bargained Pluralism, Oxford University Press, 1993.
- Lepre, Aurelio, Storia della prima Repubblica, L´Italia dal 1943 al 2003, il Mulino, 2004.
- Paul Ginsborg, Italy and Its Discontents, Family, Civil Society, State 1980 – 2001, Penguin, 2001.
- Paul Ginsborg, A History of Contemporary Italy, London, 1990.
- Paul Ginsborg, Silvio Berlusconi, Television, Power and Partimony. Verso, 2005.
- Golia C., Dentro Forza Italia, Venezia, 1997
- Verltroni, W., Io, Berlusconi e la RAI, Roma 1990.
- Young, Charles, Impunity, Berlusconi´s goal and it´s consequences. The Headington Press, 2010.
- Franca Roncarolo, Leader e media, Campagna permanente e trasformazioni della politica in Italia, Guerini, 2008.
- Cheles L. a Sponza L., The art of persuasion, Political communication in Italy from 1945 to the 1990´s, Manchaster University Press, 2002.
- P. Belluci e M. Bull, Politica in Italia, il Mulino, 2002.
- J. Blondel e P. Segatti, Politica in Italia, I fatti dell´anno e le interpretazioni, il Mulino, 2003.
- Fedel G., Parola mia. La retorica di Silvio Berlusconi, il Mulino, n. 3, p. 463-473
- Maraffi M., Gli italiani e la politica, il Mulino, 2007.
- Moroni C., Da Forza Italia al Popolo della liberta, Carocci, 2008.
- Newell J. L., Berlusconi´s Victory, The Italian General Elections of 2001, Manchester University Press, 2002.
- Poli E., Forza Italia. Strutture, leadership e radicamento territoriale, il lMulino, 2001.
- Gianpietro Mazzoleni, La comunicazione politica, il Mulino, 2004.
- Enrico Canaglia, Berlusconi, Perot e Collor come political outsider, Soveria Mannelli, 2000.
- Y. Mény, Y. SUREL, Democracies and the populist challenge, London 2002.
- John Lukacs, Democracy and Populism.
- Paul Taggart, Populism.
- Francisco Panizza, Populism and the Mirror of Democracy.
- Robert Corfe, Populism Against Progress: And the Collapse of Aspirational Values
- Benjamin Arditi, Politics on the Edges of Liberalism: Difference, Populism, Revolution, Agitation
- Mabel Berezin, Illiberal Politics in Neoliberal Times: Culture, Security and Populism in the New Europe
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK