Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přehled hodnotících škál u pacientů po CMP a jejich využití ve fyzioterapii
Název práce v češtině: Přehled hodnotících škál u pacientů
po CMP a jejich využití ve fyzioterapii
Název v anglickém jazyce: Overview and use of rating scales
in patients after stroke in physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Romana Konvalinková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.05.2012
Datum zadání: 09.04.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Vendula Matolínová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK