Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Objektivní hodnocení efektu terapie : Synapsys Posturography System
Název práce v češtině: Objektivní hodnocení efektu terapie : Synapsys Posturography System
Název v anglickém jazyce: Objective evaluation of the effect of therapy : Synapsys Posturography System
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: MUDr. Marie Tichá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.05.2012
Datum zadání: 09.04.2013
Datum a čas obhajoby: 12.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Jakub Jeníček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK