Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj kompetencí lektorů soft skills: tvorba vzdělávací koncepce
Název práce v češtině: Rozvoj kompetencí lektorů soft skills: tvorba vzdělávací koncepce
Název v anglickém jazyce: Development of soft skills trainers competencies: creating educational concepts
Klíčová slova: Role lektora, lektorské kompetence, soft skills, profesní příprava lektora, metody vzdělávání.
Klíčová slova anglicky: Role of a trainer, competencies of a trainer, soft skills, professional preparation of a trainer, methods of education
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.05.2012
Datum zadání: 16.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2012
Datum a čas obhajoby: 18.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem této diplomové práce je teoreticky vymezit základní pojmy v problematice lektorských dovedností se zaměřením na soft skills. V praktické části pak nastínit možnosti vzdělávání lektorů v oblasti soft skills a současnou situaci nabízených vzdělávacích akcí na českém trhu. Cílem práce je na základě výzkumného projektu vzdělávacích potřeb lektorů soft skills vytvořit komplexní vzdělávací a rozvojový koncept pro nové i stávající lektory pro kurzy soft skills.
0. Úvod
1. Co jsou „měkké dovednosti“
1.1 Význam měkkých dovedností pro pracovní život
1.2 Relevantní měkké dovednosti
2. Kompetence ve vzdělávání lektorů
2.1 Základní lektorské dovednosti
2.2 Kompetenční model ideálního lektora
3 Specifika vzdělávání dospělých
3.1 Didaktika a metodika výuky dospělých
3.2 Kolbův cyklus a učení prožitkem
4 Možnosti vzdělávání v oblasti soft skills
4.1 Současná situace na trhu kurzů soft skills
4.2 Další rozvoj lektorů soft skills kurzů
4.3 Vyhodnocení výzkumného projektu vzdělávacích potřeb lektorů
5 Koncepce vzdělávacího programu pro lektory soft skills
6 Závěr
Seznam odborné literatury
Lektorské dovednosti: manuál úspěšného lektora / Olga Medlíková ; [il. Radek Krédl]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2010. - 168 s.; 24 cm. ISBN 978-80-247-3236-7.
Komunikační a jiné měkké dovednosti: soft skills v praxi / Stefan Mühleisen, Nadine Oberhuber ; [z něm. orig. přel. Iva Michňová]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2008. - 183 s.: tab., obr.; 21 cm. ISBN 978-80-247-2662-5.
Soubor základních pravidel a dovedností pro lektorskou práci / Jaroslav Mužík. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 2005. - 59 s.: obr.; 21 cm. ISBN 80-86976-02-5.
Komunikační a jiné "měkké" dovednosti: využijte svůj potenciál, rozviňte své soft skills a staňte se úspěšnějšími / Gabriele Peters-Kühlinger, Friedel John ; [z něm. orig. přel. Václav Kučera]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2007. - 105 s.: obr., tab.; 21 cm. - (Poradce pro praxi). - Orig.: Soft Skills. ISBN 978-80-247-2145-3.
Kompetence ve vzdělávání dospělých: pedagogické, andragogické a sociální aspekty / Jaroslav Veteška. - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. - 200 s.: 12 obr., tab.; 24 cm. ISBN 978-80-86723-98-3.
Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry / Horst Belz, Marco Siegrist ; [z něm. orig. přel. Dana Lisá]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 375 s.: obr., tab.; 23 cm. - Orig.: Kursbuch Schlüsselqualifikationen. ISBN 80-7178-479-6.
Vytváření profesních kompetencí (činnostní autentické a zkušenostní učení): sborník příspěvků z V. mezinárodní vědecké konference: Praha 21. října 2010 ; [Ed. Jiří Zlámal]. - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Jana Amose Komenského ; Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, 2010. - 240 s. ISBN 978-80-86723-99-0.
Activities of the field groups / prepared by Miroslav Kadlec. - Praha : National Institute of Technical and Vocational Education, 2008.-25s. ISBN 978-80-87063-18-7.
Tubbs, Stewart L., MOSS, Sylvia. Human communication. New York : McGraw-Hill, c1991. 490 s. ISBN 0-07-065404-2.
Aronson, Elliot, Wilson, Timothy D., Akert, Robin M. Social psychology. 3rd ed. New York : Longman, c1999. 633 s. ISBN 0-321-02435-4.
Klaus, Peggy, The Hard Truth About Soft Skills: Workplace Lessons Smart People Wish They'd Learned Sooner. New York : Collins, 2007. 193 p. ISBN 978-0061284144
Milne, Pamela, The People Skills Revolution: A Step-by-Step Approach to Developing Sophisticated People Skills, Global Professional Publishing. ISBN: 978-1906403720
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK