Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Známkové právo a problematika paralelních dovozů v českém právu
Název práce v češtině: Známkové právo a problematika paralelních dovozů v českém právu
Název v anglickém jazyce: Trade Mark Law and the Issue of Parallel Imports under Czech Law
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Mgr. Ing. Michal Růžička
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2007
Datum zadání: 24.05.2007
Datum a čas obhajoby: 24.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2007
Oponenti: doc. JUDr. Vladimír Pítra
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK