Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inflation Target Setting in Emerging Markets
Název práce v češtině: Stanovení inflačních cílů v rozvíjejících se ekonomikách
Název v anglickém jazyce: Inflation Target Setting in Emerging Markets
Klíčová slova: inflační cílování, rozvíjející se trhy
Klíčová slova anglicky: inflation targeting, emerging markets
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Roman Horváth, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.05.2012
Datum zadání: 16.05.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: PhDr. Lenka Herrmannová
 
 
 
Seznam odborné literatury
HORVÁTH, R. & MATĚJŮ, J. (2011): “How are Inflation Targets Set?.” CNB Working Paper Series. č. 6, s. 48.
ROGER, S. (2009): ”Inflation Targeting at 20: Achievements and Challenges.” IMF Working Paper. č. 236, s. 32.
SVENSSON, L. E.O. (2007): “Inflation Targeting.” CEPS Working Paper, č. 144, s. 6.
WALSH, C. E. (2009): “Inflation Targeting: What Have We Learned?” International Finance. roč. 12, č. 2.
WALSH, C. E. (2007): “Inflation Targeting and the Role of Real Objectives.” 2007.
Předběžná náplň práce
Inflační cílování je jeden z konstrukce měnové politiky používaných centrální bankou na udržování cenové stabilitě v ekonomice. V posledních dvaceti letech se stal jedním z nejpopulárnějších měnově-politických režimů. Úroveň inflační cílování se liší od země k zemi. Výzkum se bude zaměřen na rozvíjejících zemí s tržní ekonomikou. Pomocí analýzy dat z oficiálních zdrojů (IMF, OECD, centrální banky, národní statistické úřady), budeme hledat determinanty úrne inflační cílování a důvod různých inflačních cílů v různých zemích.
Předběžná struktura:
1. Úvod
2. Teoretické koncepty a přístupy
3. Analýza dat
4. Srovnání výsledků
5. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Inflation targeting is one of the monetary policy frameworks used by the central bank to maintain the price stability in the economy. In last twenty years it became one of the most popular monetary policy regimes. Level of IT differs from country to country. The research will focus to the emerging market economies. By analyses of data from official sources (IMF, OECD, central banks, national statistical offices) we will search the determinants of the level of IT and the reason of different inflation targets in different countries.
Preliminary structure:
1. Introduction
2. Theoretical concepts and approaches
3. Data analyses
4. Comparison of result
5. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK