Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Češi a Němci v jednom poválečném městě
Název práce v češtině: Češi a Němci v jednom poválečném městě
Název v anglickém jazyce: Czechs and Germans in a post-war city
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.05.2012
Datum zadání: 16.05.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMO001)
Oponenti: PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se týká soužití Čechů a Němců těsně po 2. světové válce v pohraničí, zejména v jednom městě, v Mariánských Lázních. Zde byl v lednu 1946 vypraven první oficiální transport se zdejšími Němci a toto město bylo již na jaře téhož roku vyhlášeno ryze českým. Jaký byl ale postoj Čechů, místních i nově příchozích, ke zdejšímu obyvatelstvu během let 1945 a 1946? Jak se ryze německé lázeňské letovisko Marienbad proměnilo během roku v české Mariánské Lázně? Tato doba vyznačující se vyhroceným poválečným radikalismem není stále ještě podrobně prozkoumána. Práce vychází ze vzpomínek místních obyvatel, jak rodáků, tak i osídlenců. Dalším pramenem jsou písemné zdroje (kroniky, úřední spisy a novinové články).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My thesis is about coexistence of Czechs and Germans just after World War II in border region, especially in one city, in Mariánské Lázně. There was dispatched the first oficially transport with local Germans in January 1946 and this city was announced of a purely czech city in the spring 1946. What was the attitude of Czechs, local and new arrivals, to the local population over the years 1945 and 1946? As a purely German spa resort Marienbad changed during one year in Czech Mariánské Lázně? This time was characterized by the acute postwar radicalism and it is not explored in detail yet. My thesis is based on the memories of local population (natives and settlers). Another source are written documents (chronicle, official files and newspaper articles).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK