Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vnímání vlastního těla u vysokoškolských studentek s ohledem na možný transgenerační přenos
Název práce v češtině: Vnímání vlastního těla u vysokoškolských studentek s ohledem na možný transgenerační přenos
Název v anglickém jazyce: The Body Image of Female University Students with Regard to Possible Transgenerational Transfer
Klíčová slova: body image, sebepojetí, vzhled, atraktivita, média, poruchy příjmu potravy
Klíčová slova anglicky: body image, self-concept, appearance, attractiveness, media, eating disorders
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Věra Pivoňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2012
Datum zadání: 15.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.05.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem našeho výzkumu bude snaha pomocí strukturovaných dotazníků zjistit postoj studentek VŠ ke svému tělu a jejich spokojenost s vlastním tělem a to, zda tento postoj byl ovlivněn typem vztahu k vlastní tělesnosti u obou rodičů. Předpokládáme, že nalezneme vztah mezi sledovanými parametry (tedy vnímáním vlastního těla) v rámci obou generací respondentů, který bude relativně nezávislý na kvalitě vztahu mezi potomkem a oběma rodiči.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK