Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nechirurgická léčba gastrointestinálních nádorů a její gastrointestinální toxicita
Název práce v češtině: Nechirurgická léčba gastrointestinálních nádorů a její gastrointestinální toxicita
Název v anglickém jazyce: Non-surgical treatment of gastrointestinal tumours and its gastrointestinal toxicity
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: II. interní gastroenterologická klinika (15-420)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.01.2004
Datum zadání: 01.07.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.03.2013
Datum a čas obhajoby: 23.04.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.10.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:20.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.04.2007
Oponenti: doc. MUDr. Pavel Petýrek, CSc.
  MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK