Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intrakraniální stenty v endovaskulární léčbě mozkových aneuryzmat
Název práce v češtině: Intrakraniální stenty v endovaskulární léčbě mozkových aneuryzmat
Název v anglickém jazyce: Intracranial Stents in the Endovascular Therapy of Brain Aneurysms
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Radiologická klinika (15-531)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2002
Datum zadání: 30.11.2002
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.03.2013
Datum a čas obhajoby: 17.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:10.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 17.10.2006
Oponenti: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
  MUDr. Ladislava Janoušková
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK