Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teoretické a klinické (diagnostické) aspekty elektrofyziologických projevů zrakového vnímání - využití zrakových evokovaných potenciálů ve výzkumu neurooftalmologických poruch
Název práce v češtině: Teoretické a klinické (diagnostické) aspekty elektrofyziologických projevů zrakového vnímání - využití zrakových evokovaných potenciálů ve výzkumu neurooftalmologických poruch
Název v anglickém jazyce: Theoretical and diagnostic aspects of electrophysiology of vision - using of visual evoked potentials in neuro-ophthalmological disorders
Akademický rok vypsání: 1998/1999
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav patologické fyziologie (15-330)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.1998
Datum zadání: 30.11.1998
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.03.2013
Datum a čas obhajoby: 18.12.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.12.2006
Oponenti: MUDr. Josef Kraus, CSc.
  MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Zuzana Kubová, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK