Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam měření intra-abdominálního tlaku v prevenci vzniku abdominálního kompartmentového syndromu u pacientů hospitalizovaných na chirurgické jednotce internzivní péče
Název práce v češtině: Význam měření intra-abdominálního tlaku v prevenci vzniku abdominálního kompartmentového syndromu u pacientů hospitalizovaných na chirurgické jednotce internzivní péče
Název v anglickém jazyce: Intra-abdominal pressure measurement meaning in prevention of abdominal compartment syndrome development in patients managed at surgical intensive care unit
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Chirurgická klinika (15-441)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.01.2004
Datum zadání: 30.01.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.03.2013
Datum a čas obhajoby: 30.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.10.2006
Oponenti: doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.
  prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
  doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK